Projektai

Beljanos verslo skaitmenizavimo sistema

Beljana Login Page

Tai įmonės darbą skaitmenizuojanti ir optimizuojanti sistema. Šią sistemą kūrėme nuo pradmenų - atlikę detalią analizę ir parinkę optimaliausias technologijas. Šiuo metu sistemą prižiūrime ir kuriame naujus modulius

Pagrindinės sistemos funkcijos

 • Krovinių valdymas
 • Žalų administravimas
 • Eismo įvykių registravimas
 • EDI integracija su automobilių gamintojais
 • API integracija su automobilių gamintojais
 • Telematikos (TMS) duomenų surinkimas
 • Transporto parko administravimas
 • Priminimai apie svarbius periodinius įvykius

Projekte naudojamos technologijos:

 • PHP Laravel
 • MySQL
 • Linux OS

Uebersetzer.jetzt

Ubersetzer.jetzt

Tai sistema, jungianti kvalifikuotus vertėjus su klientais. Šią sistemą tobuliname nuo pat savo veiklos pradžios, papildydami ją naujais funkcionalumais ir kurdami sistemai apčiuopiamą pridėtinę vertę.

Pagrindinės sistemos funkcijos

 • Vertėjų paieška
 • Paraiškų, tapti sistemos vertėjais, teikimas
 • Paraiškų tvirtinimas
 • Vertėjų profilių indeksavimas

Projekte naudojamos technologijos

 • PHP Wordpress
 • MySQL
 • DigitalOcean Droplet
 • ElasticSearch
 • Redis

Flow34

Tai mūsų įmonės kuriamas vidinis produktas, leidžiantis supaprastinti ir automatizuoti mainus tarp skirtingų sistemų. Sistema paremta moduline architektūra, todėl sukurtą funkcionalumą galima itin paprastai panaudoti naujiems duomenų mainams.

Pagrindinės sistemos funkcijos

 1. Duomenų perdavimas tarp skirtingų sistemų
 2. Duomenų konvertavimas iš EDI, JSON, XML, XLS formatų
 3. Pranešimų apie atliktą duomenų integravimą siuntimas
 4. Konvertuotų duomenų saugojimas vėlesniam naudojimui

Technologijos

 1. NodeJS, Express
 2. ReactJS
 3. MongoDB
 4. Linux OS

PPVIS

Tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos sistema, skirta valdyti valstybės projektams skirtas lėšas bei projektų valdymo eigą. Sistema sudaryta iš trijų posistemių - valdymo, skirto pagrindiniams veiksmams su sistema, Jira, skirto darbų planavimui, ir Crowd, skirto sukurti vieningo prisijungimo galimybę. Notas IT komanda atliko šios sistemos palaikymo bei plėtros darbus. Projekto metu buvo atliekama detali vartotojų poreikių analizė, plečiama dokumentacija, tobulinama infrastruktūra bei keičiama esama sistema.

Technologijos

 1. PHP Laravel
 2. MySQL
 3. ReactJS
 4. Linux OS
 5. Python
 6. ActiveMQ

SRF

Ubersetzer.jetzt

Tai Švietimų mainų paramos fondo sistema, skirta teikti sporto projektų finansavimo paraiškoms. Notas IT komanda atliko sistemos programinio kodo ir duomenų migravimo darbus, keičiant PHP karkasą iš CodeIgniter į Laravel, optimizuojant esamą programinį kodą ir duomenų struktūrą.

Technologijos

 • PHP Laravel
 • MySQL
 • Linux OS

Registrai.lt

Ubersetzer.jetzt

Tai - Informacinės Visuomenės Plėtros komiteto turima sistema, kurioje registruojamos visos valstybei priklausančios informacinės sistemos. Notas IT komanda atlieka šios sistemos priežiūros ir plėtros paslaugas bei konsultuoja sistemos naudotojus techniniais klausimais.

Technologijos:

 • PHP CodeIgniter
 • MySQL
 • Linux OS

Odontologijos klinikos registracijų sistema

Tai - vieno didžiausių Lietuvoje Odontologijos klinikų tinklų naudojama sistema. Ši sistema skaitmenizavo įvairius įmonėje atliekamus procesus - nuo klientų registracijos, iki automatizuoto protezų užsakymo kortelių.

Pagrindinės sistemos funkcijos:

 • Pacientų registracija
 • SMS priminimų apie vizitus siuntimas
 • Pacientų kortelių spausdinimas
 • Protezų kortelių sudarymas ir siuntimas
 • Darbo laiko apskaita
 • Darbų tvarkaraščio sudarymas
 • Paslaugų kainyno sudarymas

Technologijos:

 • Laravel PHP
 • Python
 • RaspberryPI
 • Linux OS
 • MySQL

OHO kuponų valdymo sistema

Tai - Lietuvoje plačiai žinomos leidyklos OHO.lt leidžiamų kryžiažodžių kuponų apskaitos sistema. Notas IT komanda prižiūri šios sistemos veikimą ir ją nuolatos plečia.

Technologijos:

 • NodeJS Express
 • ReactJS
 • MySQL
 • Linux OS

PoliPro tiekėjų valdymo sistema

Tai - daugybę skirtingų prekių tiekėjų apjungianti sistema. Duomenys yra periodiškai surenkami, apdorojami, ir tuomet keliami į įmonei priklausančias internetines parduotuves. Notas IT komanda atlieka šios sistemos palaikymą ir naujų tiekėjų pajungimą.

Technologijos:

 • NodeJS
 • ReactJS
 • MySQL
 • Linux OS

Rada parduotuvių administracinė sistema

Ši sistema - itin supaprastinta inventoriaus valdymo programa, leidžianti atliekant minimaliai veiksmų apskaityti fizinėse parduotuvėse parduodamas prekes. Notas IT komanda plečia šios sistemos funkcionalumą bei užtikrina, kad sistema kasdien veiktų nepriekaištingai.

Technologijos:

 • NodeJS
 • ReactJS
 • MySQL
 • LinuxOS

VilniusPlayground.com blog’as

Ubersetzer.jetzt

Tai - nuo pat Notas IT veiklos pradžios prižiūrimas tinklaraštis, aprašantis įdomiausias Vilniaus vietas. Notas IT komanda atlieka šio puslapio techninę SEO optimizaciją, įskiepių atnaujinimą bei periodinę žurnalinių failų peržiūrą.

Technologijos:

 • Wordpress
 • MySQL
 • CloudFlare CDN

Maisto gamybos valdymo sistema

Tai - vieno didžiausių Baltijos šalyse maisto gamybos fabriko apskaitos sistema. Tai - didelis, daugiau nei 10 metų nuolatos vystomas projektas, kuriam nuolatos kuriamas naujas funkcionalumas. Notas IT komanda rūpinasi nuolatine šio projekto plėtra ir priežiūra, darnia infrastruktūros veikla bei greitaveikos optimizavimu.

Technologijos:

 • C# .NET
 • SQL Server
 • Windows Server;
 • Python
 • ReactJS

Telematikos duomenų surinkimo sistema

Tai - sistema, renkanti duomenis iš visoje Europoje esančių vilkikuose patalpintų Telematikos duomenų siųstuvų. Surinkti duomenys yra tikslinami naudojant Open Street Maps technologiją, vėliau iš duomenų yra vedama įmonei svarbi statistika.

Technologijos:

 • Python
 • PostgreSQL
 • Open Street Maps Engine

Parkavimo aikštelių duomenų surinkimo sistema

Ši sistema iš įvairių internetinių šaltinių nuskaito duomenis apie Europoje esančias vilkikų stovėjimo aikšteles - jų koordinates, darbo laiką, įvertinimus, ir kitus, transporto vadybininkams svarbius parametrus. Nuskaityti duomenys yra kaupiami ir periodiškai pertekiami kitoms sistemoms.

Technologijos:

 • Python